collage.com

Design er ofte utgangspunktet for mange av våre kunder. sognefjord.net har fra dag en hatt sitt hovedfokus på design, og hadde de første årene store oppgaver med å designe magasiner og salgsmateriell for flere av de store kjedene ei Norge. I dag leverer vi spennende design i hovedsak til printbare løsninger. Fra de minste logoer og visittkort til heldekkende bildemontasjer til store arrangementer.

Vi har satset på å tilby rimelig timepris på design, også fordi vi ønsker at kundene skal ha råd og anledning til å gjennomføre sine prosjekter. I tillegg både utfører vi også oftest produksjonen i disse designoppdragene. Oftest i eget hus på eget utstyr, men noen ganger også satt ut til trykkerier eller andre produsenter i Norge eller utlandet. I samarbeid med våre kunder finner vi beste løsning på pris, kvalitet og andre forhold som vi og vår kunde tillegger vekt.

Blant våre tjenester er også redaksjonelt arbeid, både med penn og kamera. Vi har erfaringsbakgrunn fra avis, magasin og bokproduksjon. Vi kan levere alt fra enkeltoppdrag til komplette aviser, magasiner eller bøker.

Engasjement i samarbeid med kundene i markeds, og konseptutvikling er blitt en stadig større del av våre oppgaver. Vi har vært med på å bygge opp nye konsepter helt fra bunnen av, og har vært engasjert der det har vært behov for nytenking på grunn av endrede markeds- eller rammebetingelser.

Et nytt tjenesteområde for oss har utviklet seg raskt. Vi har spesialisert oss på å finne, kvalitetssikre og få produsert produkter i Kina. Vi har egen medarbeider i Shanghai, og har i tillegg både skolegang og erfaring ved lange opphold i Kina. Vi tar både spesifikke oppdrag på produktsiden og legger opp til besøk med tilrettelagt program etter kundens ønske i Kina. I tillegg bruker vi denne tjenesten til å kjøpe inn produkter for omsetning i markedet. Vårt mål er at det alltid skal lønne seg å bruke oss på denne tjenesten. Her er noen av våre kunder som vi har vårt s¨heldige å få samarbeide med også på designsiden.