Hva vi kan bidra med

  • Design på alt fra det lille visittkortet til den store utstillingen eller den spektakulære katalogen.
  • Samarbeid om å finne de beste løsningene på dine kommunikasjonsønsker. Ikke store utredninger, men målrettet kartlegging av behov og ideer om hva som er best for deg
  • Gode beskrivelser som gjør deg trygg på at det du får er det du vil ha til kjente kostnader
  • Storformat print produsert på ulike maskiner tilpasset ulike bruksområder, størrelser og kvaliteter. Det skjer hos oss på en av våre maskiner når det er best. Noen ganger er du bedre tjent med teknologi og effektivitet fra en våre partnere. Da gjør vi det. Målet er at du alltid skal komme best ut, på pris og kvalitet.
  • Profilprodukter nesten uten noen grense. Vi har en rikholdig katalog med ideer, men det er enda mer spennende når vi sammen finner det helt spesielle som gir deg ekstra oppmerksomhet. Vi sørger for å finne leverandøren, oftest i Kina.
  • Import-produkter. Vi kan etter hvert Kina godt, kjenner språket og har eget kontor i Shanghai. Vi har egen sertifisering av våre leverandører i Kina, gode avtaler på transport til Norge både luftveien og til sjøs. Vi har til nå alltid funnet gode leverandører på etterspurte produkter, innenfor mange områder.
  • Vi kan også tilby tilrettelagte reiser til Kina med ulike formål. Vi håndterer alt fra visumsøknader til reise- og opphold og skaffer de kontakter du ønsker i Kina.
  • Tro ikke noe er umulig. La oss prate om det først.